Türk Ticaret Yasası değişikliği anonim şirketleri etkileyecek

AK Parti yönetimince Meclis Başkanlığı’na sunulan yeni Türk Ticaret Yasası değişikliği, anonim şirketlerin (A.Ş.) karar süreçlerini de etkileyecek.

A.Ş.’lerde bürokrasiyi azaltıp rekabeti ve kurumsallaşmayı güçlendirmeyi amaçlayan teklifle, yönetim kurullarının “devredilemez” yetkileri sınırlanacak. Şube ağı geniş şirketlerde daha hızlı karar alınabilecek. Yönetim kurullarının işleyişine de demokratik ilkeler getiriliyor.

ÜYELERLE AYNI SÜRE

Yasa değişikliği gelecek hafta Meclis komisyonunda görüşülecek. Ticaret Yasası’nda öngörülen yeni hükümlere göre anonim şirketlerde başkan ve başkanvekili de yönetim kurulu üyeleriyle aynı süre için seçilecek. Mevcut uygulamada bu şirketlerde yönetim kurulu üyeleri üç yıl görev yaparken başkan ve başkanvekilinin yıllık seçilmesi gerekiyor. Yeni düzenlemeyle başkan ve başkanvekilinin süresi, diğer yöneticilerle uyumlu olacak.

Ayrıca yönetim kurulunu toplantıya çağırma yetkisinin sadece başkanda olduğu uygulama da sona eriyor. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunca yapılan istem halinde, başkan veya başkana ulaşılamadığı durumda başkan vekili zorunlu olarak toplantı yapacak. Başkan veya vekili yine gereğini yapmazsa doğrudan talep sahiplerince toplantı çağrısı yapılabilecek.

YETKİ DEVRİ

Yönetim kurulları, üst düzey yöneticileri dışında kalan kişilerin atanma ve görevden alınmalarına dair yetkisini devredebilecek. Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisi olanların tamamının atanmaları ve görevden alınmaları, yönetim kurulunun “devredilmez” görevleri arasından çıkarılıyor. Böylece şube ağı geniş ve temsilci sayısı fazla olan şirketlerde işlemlerin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

SERMAYE ŞARTINDA SÜRE UZATIMI

Kasım 2023’te yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla şirketler için 50 bin lira olan en az sermaye tutarı 250 bin liraya, halka açık olmayan A.Ş.’de 500 bin liraya, limited şirkette 50 bin liraya çıkarılmıştı. 1 Ocak 2024’ten itibaren kurulacak şirketler için getirilen bu şarta uyum süresi 31 Aralık 2026’ya uzatılıyor. Bu tarihte sermaye uyumunu sağlamayan şirketler dağılmış sayılacak ve tasfiye sürecini başlatacak.

patronlardunyasi.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir